Lid worden

Lid worden

Welkom bij MH&LC Tempo!


Proeflessen

Voordat je lid wordt, wil je misschien eerst kennis maken met hockey. Iedereen mag zonder verdere verplichting een keer komen kijken en meedoen. Als je dan door wil gaan, mag je drie proeftrainingen mee doen. Daarvoor moet je wel het inschrijfformulier invullen en bij opmerkingen aangeven dat het proeftrainingen gaat. Op deze manier ben je geregistreerd én verzekerd. Je kan dit inschrijfformulier invullen op deze website. Na de proeflessen kan je aangeven of je lid wil worden. Als je besluit om na 3 proeftrainingen lessen toch geen lid te willen worden dan zal je ook geen rekening ontvangen. Wil je meer weten? Neem contact op met clubmanager Joost Eykman: [email protected]  

 

Om lid te worden is het dus van belang dat je het inschrijfformulier invult en ondertekend retour stuurt naar [email protected]. Op het moment dat het ondertekend retour is, gaat de lijn-coördinator je indelen. Je zal een uitnodiging krijgen om mee te komen trainen. Veelal wordt er eerst gestart in een trainingsgroep en na een periode van ongeveer een half jaar wordt er definitief ingedeeld in een team, uiteraard met het voorbehoud dat er voldoende ruimte is binnen de teams om dit te kunnen doen.


Indelingen

De lijn-coördinatoren delen de teams in. De indeling geschiedt op leeftijd op basis van de indeling door de hockey bond aangegeven. De leeftijdsgroepen lopen vanaf 1 oktober.


Vrijwilligers

MHC Tempo draait nagenoeg geheel op de inzet van vrijwilligers. Wij kunnen als vereniging onze doelen niet bereiken zonder de betrokkenheid van vele leden en ouders. Bereidheid om je in te zetten voor het vervullen van clubtaken is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap.

 

Een hockeyjaar

De trainingen lopen vanaf einde zomer en begin najaar (augustus-september) tot en met de eerste week van december. In december, januari en februari is het winterstop. In het voorjaar (na carnaval) starten de trainingen weer en zijn dan tot tot ongeveer half juni. Er zijn 10 competitie weekenden per periode en hier rondom heen zo’n 13 trainingsweken.

 

Tijdens de winterstop wordt er uitsluitend zaalhockey gespeeld voor de teams die zich hiervoor inschrijven. Hiervoor wordt een aparte contributie in rekening gebracht. Tijdens deze periode zijn de (water)velden niet bespeelbaar i.v.m. het niet beschikbaar zijn van water voor onze velden. 

 

Opzeggen/Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar (31 mei) en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Leden die willen opzeggen dienen dat te doen via een e-mail naar de ledenadministratie ([email protected]). Afmeldingen moeten zo vroeg mogelijk worden doorgegeven in verband met de teamindeling(en) voor het nieuwe seizoen. Zegt men op ná 1 juni dan is men het volledige contributiebedrag verschuldigd.