Wedstrijdtafel

Wedstrijdtafel

Op deze pagina treft u informatie en planning aan van de bardiensten en de wedstrijdtafel.
De indelingen van de rijdiensten worden gedaan door de coaches van de teams zelf en worden niet via deze site gepubliceerd; wel de betreffende sanctieregeling.


Bardiensten op (wedstrijd)zaterdagen door ouders van jeugdleden

Door aanmelding van uw kind bij onze vereniging bent u de plicht aangegaan 1 of 2 maal per seizoen (per kind) een bardienst te verrichten. Met een vereniging die draait op vrijwilligers is dat niet te vermijden. Overigens wordt u volledig bijgestaan door een ervaren kracht en is het een leuke manier om in contact te komen met andere ouders.

Samen MAKEN we TEMPO, ook al hockeyt u zelf niet!

De bardiensten op zaterdag worden door de beheercommissie ingedeeld. Voorafgaand aan een nieuwe seizoenshelft (tijdens de zomerstop en tijdens de winterstop) zal een planning gemaakt worden voor alle (wedstrijd)zaterdagen en zullen de ouders die ingedeeld zijn, per mail een uitnodiging ontvangen. Ouders die reeds ander vrijwilligerswerk verrichten voor de club zijn vrijgesteld van bardiensten. Een overzicht van de ingeplande bardiensten staat onderaan deze pagina. Wanneer het tijdstip van een bardienst u slecht uitkomt, dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. U kunt in onderling overleg met een andere ouder (bijv. uit het team van uw kind) ruilen of u kunt gebruik maken van de afkoopregeling.


Afkoopregeling bardienst

Wanneer het tijdstip van een bardienst u slecht uitkomt, kunt u in onderling overleg met een andere ouder (bijv. uit het team van uw kind) ruilen.

Lukt dit echter niet, dan bestaat de mogelijkheid om een bardienst over te laten nemen door iemand van de afkooplijst. Dit kost u 15 euro.

Het werkt als volgt:

Hieronder vindt u een lijst van jeugdleden die u kunt benaderen (telefonisch/Whatsapp) om in uw plaats een bardienst te verrichten.

U regelt zelf met het jeugdlid hoe de overdracht van het geld (€ 15,-) plaatsvindt. Eventueel kunt u op de betreffende zaterdag het geld in een envelop afgeven aan de wedstrijdtafel; de dames achter de wedstrijdtafel zijn bereid de envelop af te geven aan het jeugdlid.

Sanctieregeling bar- en rijdienst

Om het systeem goed te laten werken, is besloten tot de volgende sanctieregeling in het geval u uw verplichtingen niet nakomt:

• Als u niet zelf een bardienst verricht en ook geen gebruik maakt van de afkoopregeling, dan zal 25 Euro in rekening worden gebracht.
• Deze sanctie geldt ook als u niet komt opdagen om te rijden naar een uitwedstrijd.

Wij realiseren ons dat dit een zware sanctie is, maar de maatregel is nodig omdat een club als Tempo niet kan functioneren zonder de medewerking van ouders van jeugdleden. De afgelopen jaren kwam het wekelijks voor dat de jeugdcommissie op zaterdag werd geconfronteerd met ouders die niet kwamen opdagen voor een rij- of bardienst. Daardoor worden andere ouders en kinderen gedupeerd.

U kunt eventueel uw bardienst ook afkopen, neem daarvoor contact op met één van onderstaande personen:

Jip Vriens +31 6 31261192
Sophie Konst
+31 6 30615164
Tooske Nevels
+31 6 36549515
Charlotte Hopmans
+31 6 19434327
Veerle de Bruin +31 6 34822427
Puck Vriens +31 6 50571073
Emma Wolters +31 6 11907985
Maaike Hultermans +31 6 10373938
Jasper Hopmans +31 6 12460561